När passar en dragtruck i er verksamhet?

Picture of Magnus Runnander

Magnus Runnander

Lästid: 8 minuter

Dragtruckar

Företag utmanas ständigt när det gäller kvalitet, effektivitet och säkerhet, särskilt när e-handel blir en naturlig del av kundens köpbeteende. Effektivitetsprojekt är vanligtvis relaterade till ökad produktion, vilket leder till att fler produkter och material flyttas runt. Det påverkar det övergripande produktionsflödet och plockningsrutinerna i ett lager eller till och med flygplanslogistik på en flygplats. Hur kan du då både öka produktionen eller flödet av varor samtidigt som du behåller säkerheten? En lösning kan vara dragtruckar. Nedan listar vi 6 situationer då dragtruckar kan förbättra effektiviteten i din verksamhet.

Du hanterar föremål i stället för pallar

I tillverkningsindustrin, där lean och just-in-time används och det är nödvändigt att de rätta komponenterna monteras vid en given tidpunkt i produktionsprocessen för att matcha orderingången, krävs materialhantering för att undvika alltför stort överskott under processen. Men även i e-handelsbranschen, där enskilda varor plockas ut för slutkunder och sorteras under plockningsrundan, behövs effektiva lösningar för att flytta varor.

Dragtruckar är ett bra alternativ till traditionella gaffeltruckar för att hantera enskilda föremål. De är säkra, lätta att manövrera och perfekta för att transportera både pallar och enskilda föremål.

Du måste flytta flera laster samtidigt

En dragtruck med ett vagntåg gör att du får stor flexibilitet i vilken typ av gods du kan transportera. Det finns en mängd olika vagnar som du kan välja mellan för att sätta ihop ett vagntåg. På så sätt kan du t.ex. hantera olika laststorlekar, lasta från ena eller båda sidorna eller flytta varor via pallar för effektiv användning av arbetskraft.

toyota-tracto-s-series-tse500-1

Du jobbar med lean-produktion

Tanken bakom en "gaffeltruckfri" hantering är att fylla på materialet i takt med att det används, istället för att lagra överflödigt material på produktionsytan. Dragtruckar kan användas för att köra s.k. ”mjölkrundor” med ett vagntåg som körs runt i fabriken med stopp vid utsedda platser, antingen för att släppa av eller för att samla ihop vagnarna. 

Dragtruckar stöder ett effektivt flöde. Färre människor flyttar samma mängd varor och mindre utrustning på golvet leder till ökad säkerhet och mindre incidenter, lägre risk för flaskhalsar och större flexibilitet.

Dina kunder förväntar sig hög flexibilitet för att öka e-handeln

Med de växande e-handelsföretagen förväntas kunderna mycket snabba leveranstider. Dedikerade dragtruck- och vagntågslösningar med justerbara fack för lådor eller lösa föremål gör det lättare att sortera beställningar medan de plockas. Dragtruckarna kan också användas för lagerpåfyllning, eftersom de ger flexibilitet för att transportera stora och/eller små föremål till olika platser.

Du prioriterar dina truckförares säkerhet och körkomfort

Vid en "gaffeltruckfri" produktion har förarna fri sikt från dragtruckens förarplats utan att kompromissa med sikten på grund av exempelvis masten. Dragtrucken drar vagntåget efter sig och körs bara framåt, i motsats till t.ex. staplare, som ofta behöver backa, vilket begränsar sikten under arbetet. Sikt och säkerhet är särskilt viktigt på platser med mycket trafik, som t.ex. flygplatser.

Alla våra truckmodeller

14385-0101-01-lo-1

Du överväger att automatisera ditt lager

Automatisering optimerar flödet av varor samtidigt som godsskador, tid och kostnad minimeras. Arbetskraft blir tillgänglig för att hantera mer komplexa uppgifter istället för repeterande processer. Automatiserade truckar kan ta över repetitiv transport och leverera varorna exakt och säkert till den utsedda stationen.

Hur kan truckautomation optimera ditt lager?

Är dragtruckar något för ert företag?

Om du är verksamt i något av dessa affärsområden kan dragtruckar vara rätt lösning för dig. Kanske inte helt, men delar av ditt hanteringsflöde kan dra nytta av det.

Ladda ner produktbroschyren för dragtruckar

Poplära artiklar