Ta trucken i drift efter avställning

Picture of Martin Jämtgren

Martin Jämtgren

Lästid: 3 minuter

Service

Innan trucken tas i drift efter att ha varit avställd längre än 3 månader ska nedanstående kontrollpunkter utföras

 • Genomför daglig kontroll
 • Kontrollera oljenivå
 • Smörj stativkedjorna (om trucken har stativ)
 • Byt oljan i hydraulsystemet efter avställning längre tid än ett år

Daglig tillsyn av batteriet ger lägre kostnader

Servicetekniker servar truck

Truck med blysyrabatteri

 • Anslut batterihandsken

Truck med litiumjonbatteri från Toyota

 • Öppna batteriluckan
 • Tryck på knappen, om den inte blinkar, genom att använda lämpligt verktyg. Knappen kommer man åt genom hålet i batteritrågslocket. OBS! Vid behov kan man ta bort batteritrågslocket för att komma åt återställningsknappen. Det gör man genom att lossa lockets fyra skruvar. 
 • Kontrollera att batteriindikatorn börjar blinka med grönt ljus. Blinksekvensen ska vara 0,5 sekunder grönt följt av 3 sekunder släckt.
 • Kontakta servicetekniker om indikatorn fortfarande är släckt eller blinkar med annan sekvens
 • Ladda batteriet
 • Återmontera batteritrågslocket om det tagits bort och stäng därefter batteriluckan. 

litiumjontruck med batterilucka

Kontakta oss via hemsidan

Poplära artiklar