Daglig tillsyn av batteriet ger lägre kostnader

Picture of Susanne Wallgren

Susanne Wallgren

Lästid: 7 minuter

Service , Batterier

Oavsett om man hyr eller äger sin truck och oavsett om någon annan servar trucken är det viktigt att sköta batteriet varje dag för att få en längre livslängd och därmed lägre kostnader. Batteriets livslängd sjunker med 20 – 40% om man inte genomför daglig tillsyn.

Förutom den dagliga tillsynen av batteriet bör man också underhålla det varje vecka och varje månad med olika kontroller. 

Underhåll truckbatteriet varje vecka

Efter avslutad arbetsvecka, kontrollera att elektrolyten täcker batteriplattorna. Efterfyll vid behov tills plattorna täcks – aldrig mer än så. OBS! Om elektrolytnivån är för hög när batteriet laddas upp, kommer cellerna att koka över.truckbatteri blysyra

Underhåll truckbatteriet varannan vecka beroende på drift

Kontrollera elektrolytnivån efter avslutad laddning och efterfyll om så behövs tills elektrolytnivån står 1–2 cm över batteriplattornas överkant.

Kontrollera cellförbindelser, kabelhållare och stickkontakter. Avhjälp omedelbart eventuella defekter. Se till att cellocken är stängda. Rengör batteriet med vatten och borste och eftertorka sedan. Använd skyddsglasögon.

Underhåll truckbatteriet varje månad

Mät batteritemperaturen. Temperaturen får inte överstiga 50°C. Om temperaturen i batteriet avviker från 30°C, avviker även elektrolytdensitet och cellspänning från normala värden. Se tabellen.

Temperatur Densitet Spänning (V)
0◦C 1,31 2,15
15◦C 1,30 2,14
30◦C 1,29 2,13
45◦C 1,28 2,12


Mät elektrolytdensiteten och cellspänningen. Om cellspänningarna skiljer sig för mycket från varandra, ska batteriet utjämningsladdas.

Toyota Service >>

OBS! Spänningsvärdet måste alltid vara 0,84 högre än densitetsvärdet.

Ladda ner checklista för daglig tillsyn av truckbatteri

Poplära artiklar