VAD ÄR TLP10?

Picture of Stefan Elfqvist

Stefan Elfqvist

Lästid: 8 minuter

Utbildning

TLP10 har tagits fram av arbetsmarknadens parter och Maskinleverantörernas etablerade truckutbildningsföretag för att minska antalet truckolyckor och främja effektivitet och produktivitet. Målet är att öka kompetensen hos truckförarna för att på så sätt öka säkerheten, minska personskadorna, förbättra effektiviteten och dessutom sänka kostnaderna.

"Riktlinjer för truckförares kunskaper och färdigheter" - TLP 10 är alltså en samling regelverk för alla som kör truck och ett hjälpmedel för de som utbildar truckförarna. TLP10 togs fram för att de som ska bli truckförare ska få en gemensam grundläggande utbildning. Målet är att alla ska ha kunskaper de behöver för att arbeta säkert.

180214-453-print

Läs mer: Får man köra truck utan truckkort?

I riktlinjerna har man delat in de 18 olika trucktyperna i fyra kategorier.

 • A-truckar är låglyftande truckar och ledstaplare.
 • B-truckar är höglyftande truckar, till exempel motvikts- och skjutstativtruckar.
 • C-truckar är olika former av stora truckar, till exempel containertruckar och timmertruckar.
 • D-truckar är drag-, flak- och terminaltruckar.

Läs mer: Toyotas förarutbildningar

Vad är skillnaden mellan TLP2 och TLP10?

För att få behörighet för en C-klassad truck behöver man numera inte först ha genomgått B-utbildning.
Utbildning på en del trucktyper berättigar föraren att i vissa fall också köra andra specificerade truckar. 
Skillnaderna i kategoriindelning mellan TLP2 och TLP10 – t ex för motviktstruckar med kapacitet över 10 ton – medför att gamla och nya utbildningsintyg kan komma i konflikt med varandra. Det är därför viktigt att arbetsgivaren säkerställer att truckföraren verkligen har utbildning för just den maskintyp hen använder på arbetsplatsen.

Ladda ner TLP10 >>

Vad krävs för att få köra truck?

 • föraren ska ha fyllt 18 år
 • föraren ska ha lämpliga fysiska och psykiska förutsättningar för arbetet samt gott omdöme och ansvarskänsla
 • föraren ska ha dokumenterade kunskaper och färdigheter för att använda trucken säkert
 • föraren ska ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd för att få köra truck på arbetsplatsen.

toyota-sas_LO (1)

Läs mer: Körkort eller körtillstånd för att köra truck?

Det som i TLP2 uttrycktes i form av läroplaner, är i TLP10 riktlinjer för kunskaper och färdigheter. För teoriavsnitten finns i TLP10 uppsatta kunskapsmål och för de praktiska delarna finns färdighetsmål. 

Rekommendationer för truckförares kunskaper och färdigheter

 • Risker och säkerhetsbestämmelser
 • Trafikbestämmelser
 • Truckens konstruktion, de vanligaste trucktyperna
 • Truckens arbetssätt, stabilitet och belastningar
 • Material- och godshantering
 • Ett ergonomiskt arbetssätt
 • Säkerhetskontroll/daglig tillsyn
 • Hantering av farligt gods

 

Ladda ner guiden om krav och regler för truckanvändning

Poplära artiklar