Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön

Picture of Stefan Elfqvist

Stefan Elfqvist

Lästid: 5 minuter

Arbetsmiljö

Arbetsgivaren är alltid skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall. Personalen ska inte bara veta vilka risker som kan finnas utan också kunna undvika riskerna. Arbetsgivaren har alltid ansvaret men kan fördela uppgifter i arbetsmiljöarbetet. En sådan fördelning bör vara tydlig så att alla vet vad som krävs av dem.

Som chef måste du känna till arbetsmiljölagen och de arbetsmiljöregler som gäller på din arbetsplats. Även om man aktivt jobbar med systematiskt arbetsmiljöarbetet (riskbedömningar) händer det ändå att det inträffar en hel del tillbud och olyckor i samband med användning av truckar och andra mobila maskiner ute på arbetsplatserna. 

Många gånger kan detta handla om omedvetna brister i företagets arbetsmiljöarbete och det är här vi kan hjälpa till med vår tjänst "Safety and risk management". Vi vet att det kan vara mycket svårt att hålla reda på och tolka alla de dokument, föreskrifter och standarder som finns, vilka utbildningar för truckförare och chefer som gäller som berör truckar och maskiner. Under åren har vi dessutom blivit varse om att många berörda företag känner sig osäkra på om de får med allt som behövs för att uppfylla de arbetsmiljölagkrav som råder.

Förhindra tillbud med Systematiskt arbetsmiljöarbete.

utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete på toyota

Vad händer om Arbetsmiljöverket hittar brister vid en kontroll?

I arbetsmiljölagen står det att arbetsgivaren ska göra allt som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Det står också att arbetsgivaren ska uppmärksamma de särskilda risker som finns om en arbetstagare arbetar ensam. I arbetsgivarens ansvar ingår även att se till att maskiner, redskap, skyddsutrustning och andra tekniska anordningar underhålls.

Vill du veta mer om vilket ansvar och vilka skyldigheter du som arbetar med truck har? Ladda ner vår guide om just detta.

Ladda ner Ansvar och skyldigheter med truck

Poplära artiklar