Arbetsmiljöverket kontrollerar truckarna och verksamheten

Picture of Stefan Elfqvist

Stefan Elfqvist

Lästid: 6 minuter

Arbetsmiljö

En inspektion av Arbetsmiljöverket kan ske både efter överenskommelse med er eller spontant utan att ni vet om det. Vid en inspektion kommer Arbetsmiljöverket kontrollera att arbetsgivaren följer arbetsmiljöreglerna. Detta sker genom att inspektören kan kontrollerar de dokument som arbetsgivaren ska ha i sitt arbetsmiljöarbete och genomför en fysisk inspektion på delar av arbetsplatsen.

Förutom inspektören och arbetsgivaren deltar normalt skyddsombudet eller någon annan representant för arbetstagarna. Vid inspektionen diskuterar inspektören med arbetsgivaren och skyddsombudet.

Om de hittar brister i arbetsmiljön under inspektion

Finns det brister i arbetsmiljöarbetet berättar inspektören om dessa, förklarar vilka risker som finns och vilka regler som gäller. Arbetsgivaren och skyddsombudet har under inspektionen möjlighet att ställa frågor så att det fortsatta arbetet med att förbättra arbetsmiljön underlättas. Om arbetsmiljöbrister hittas får arbetsgivaren också en skrivelse efter inspektionen. I skrivelsen beskrivs bristerna och vilka regler som gäller. Om brister har hittas kan inspektören begära att arbetsgivaren informerar om vad som har gjorts eller kommer att göras för att få bort riskerna.

arbetsmiljöinspektion

Hur är arbetsmiljön på er arbetsplats?

Visste du att utebliven riskanalys är ett lagbrott sedan 2002?

Under en riskanalys ska arbetsförhållanden undersökas och riskerna bedömas när truckar skall användas för att förhindra truckolyckor. Här nedan listar jag några exempel på vad som ska undersökas:

  • egenskaperna hos truckarna
  • hur truckarna skall användas
  • miljön där truckarna skall användas
  • de belastningsergonomiska förhållandena

Läs om hur vi kan hjälpa er med Toyotas Safety & Risk management

Forskning från Linköpings universitet visar på att 49 % av truckförare har haft nacksmärtor det senaste året. De lyfter fram systematiska riskbedömningar för att undvika arbetsrelaterade skador.

Ansvar och skyldigheter för dig som arbetar med truck

 

 

Ladda ner guiden "Ansvar och skyldigheter för dig som arbetar med truck"

 

 

Poplära artiklar