Hur är arbetsmiljön på er arbetsplats?

Picture of Stefan Elfqvist

Stefan Elfqvist

Lästid: 8 minuter

Arbetsmiljö

Många av våra kunder kan känna oro när de ska få besök från arbetsmiljöverket. Oron kan handla om att man har haft en olycka eller allvarligt tillbud vilket kan vara allvarliga brister i arbetsmiljöarbetet. Det kan även vara ett besök där inspektören vill kontrollera om ni verkligen jobbar med systematiskt arbetsmiljöarbete och hur ni gör. 

Vilka dokument kommer de att fråga efter? Är körtillstånden rätt ifyllda, eller saknas något? Saknas något kan det leda till 150 000 kr i sanktionsavgift. Som arbetsgivare har du både ansvar och skyldigheter som är viktiga att känna till, framför allt när du har ansvar för truckförare och deras säkerhet.

infografik_truckolyckorTrucken är det arbetsverktyg som leder till flest arbetsplatsolyckor.

Relaterad artikel: Vad kan du göra för att förhindra truckolyckor

Systematiskt arbetsmiljöarbete är lagstadgat

Att jobba med Systematiskt arbetsmiljöarbete är lagstadgat och någonting som många verksamheter brister i. Med systematiskt arbetsmiljöarbete eller ”SAM” menas arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten så att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

Arbetsgivaren ska i det dagliga arbetet fatta beslut och genomföra åtgärder så att de anställda varken skadas, blir sjuka eller far illa.  Hen ska även uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet

Relaterad artikel: Förhindra tillbud med Systematisk arbetsmiljöarbete

Vad händer om du inte lever upp till ditt ansvar?

Om ni har fått en kontroll av arbetsmiljöverket och ni inte rättar rättar till de eventuella brister som de har funnit kan arbetsmiljöverket besluta om föreläggande eller förbud, alltså på olika sätt tvinga er att leva upp till arbetsmiljölagstiftningen. Det kan förenas med ett vitesbelopp. Storleken på ett vitesbelopp, det vill säga hur mycket pengar arbetsgivaren kan få betala beror på vad det kostar att genomföra de åtgärder som de ställt krav på och hur mycket pengar det behövs för att få arbetsgivaren att följa beslutet.

Läs om Toyotas Safety & Risk management

Brott mot arbetsmiljölagen samma rättsregler som mord

Kraven är höga på arbetsgivaren att följa arbetsmiljölagen. Har företaget slarvat med arbetsmiljön kan förundersökningen efter en olycka leda till att arbetsgivaren blir åtalad. Blir någon skadad till följd av försummad säkerhet kan brottet till och med komma att rubriceras enligt samma rättsregler som mord.

Att göra riskanalyser innan tillbud sker är därför oerhört viktigt.

Ansvar och skyldigheter för dig som arbetar med truck

 

Ladda ner guiden "Ansvar och skyldigheter för dig som arbetar med truck"

 

 

 

Poplära artiklar