Vad kan du göra för att förhindra truckolyckor?

Picture of Stefan Elfqvist

Stefan Elfqvist

Lästid: 8 minuter

Arbetsmiljö

De senaste åren har vi sett en ökning av rapporterade arbetsolyckor där truck är involverad. Tillverkningsindustrin och transportindustrin har flest rapporterade olyckor. Inom transportindustrin är det vägtransport, magasinering och varulagring som har flest olyckor med truck. Självklart är en av anledningar till de höga siffrorna att det används mycket truck i dessa industrier, men varför ökar arbetsolyckor med truck?

Varför sker truckolyckor?

Det är tyvärr ofta först efter en större olycka som företagen inser att den kunde ha undvikits genom ett bättre riskförebyggande. Olyckor är dyra, de påverkar produktiviteten, de anställdas motivation och företagets image. Olyckor beror generellt på en kedjereaktion av olika orsaker som inträffar efter varandra. Individuellt utvärderas dessa riskfaktorer ofta som en låg risk. Kombinationen av dessa lågriskfaktorer är i verkligheten en hög risk för företagen.

Exempel på risker som kan leda till olyckor

 • Stor arbetsmängd
 • Tidspress
 • Svåra arbetsuppgifter
 • Liten påverkansmöjlighet
 • Otydlig organisation
 • Otydliga arbetsuppgifter
 • Arbete från höjd
 • Dåligt anpassade arbetslokaler
 • Ensidigt upprepat arbete
 • Ändrad arbetsutrustning
 • Buller/vibrationer
 • Blöta/skräpiga golv
 • Passerande

 

Hur vi kan hjälpa dig identifiera riskerna>>

förhindra truckolyckor med i_site

 

Arbetsmiljöverkets statistik

Enligt arbetsmiljöverkets statistik 2019 är den största anledningen till olycksfall att föraren har tappat kontroll över trucken. Vad detta i sin tur beror på finns ingen officiell statistik på. Vad vi hör från våra kunder är bl.a. brist på utbildning, stress, dålig framkomlighet/sikt samt brist på säkerhetsutrustning.

Vanligaste skadorna vid truckolyckor

 • Fall
 • Slag mot någon kroppsdel
 • Träffad av föremål i rörelse
 • Kollision med ett föremål i rörelse
 • Klämning/krossning
 • Överbelastning

Relaterad artikel: Den vanligaste truckolyckan i lagerlokal

Truck trend(källa: Arbetsmiljöverket. Uppdaterad bild 2021-09-15)

Vi som leverantör av truck lägger stor vikt vid just säkerhet och utbildning. Det finns idag stor kunskap kring hur man bygger upp ett lager eller tillverkningsmiljö som är säkert både för truckförare och annan personal som rör sig på området. Det kan t.ex. handla om separerade gångvägar, konvexa hörnspeglar och gott med plats mellan ställagen.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten så att ohälsa och olycksfall i arbete förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Arbetsgivaren måste enligt lag använda sig av systematiskt arbetsmiljöarbete för att inte riskera åtal vid eventuell olycka. Genom förarutbildning och riskbedömning håller truckförare och annan ansvarig personal sig uppdaterade på hur trucken fungerar och de risker som finns relaterade till användandet av en truck. Du förbättrar också rutiner och underhåll för din lokal och truckflottan.  Det är arbetsgivarens ansvar att utbilda sin personal eller se till att de har gått adekvat utbildning.

Relaterad artikel: Förhindra tillbud med SAM

 

Ladda ner guiden om säkerhet i lagerlokal

Poplära artiklar