Förhindra tillbud med systematiskt arbetsmiljöarbete

Picture of Stefan Elfqvist

Stefan Elfqvist

Lästid: 7 minuter

Arbetsmiljö

Det finns många orsaker till att olyckor inträffar när truckar är involverade. Allt från att det ligger skräp på gångarna till att en truck är trasig eller att ställagen står för nära varandra.Orsakerna till varför tillbuden sker kan man dela upp i tre delar.

Den mänskliga faktorn

Den mänskliga faktorn kan vara sådana saker som för hög truckhastighet eller bristande uppmärksamhet hos föraren. Varför sker dessa saker? För att föraren inte har fått tillräcklig utbildning eller genomgång av truckens kapacitet och de regelverk som finns.

Systematiskt arbetsmiljöarbete gör att du slipper otillräcklig kunskap hos dina truckförare eftersom de genom förarutbildning och riskbedömning håller sig uppdaterade på hur trucken fungerar och de risker som finns relaterade till användandet av en truck. Du förbättrar också rutiner och underhåll för din lokal och truckflottan.  Det är arbetsgivarens ansvar att utbilda sin personal eller se till att de har gått adekvat utbildning. Föraren är skyldig att följa de instruktioner han har fått för att inte utgöra en säkerhetsrisk för sig själv och för andra.

Arbetsplatsens utformning

Arbetsplatsen handlar om bristande arbetsmiljö för truckföraren och dålig planering och underhåll av lokalen. Varför brister lokalen i säkerhet? För att det inte sker ett systematiskt arbete i att förbättra och utveckla lokalen efter rådande omständigheter. Det är arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön. Det innebär att arbetsgivaren ska skapa rutiner och regler för den egna arbetsplatsen och följa upp att verksamheten fungerar som den ska.  

Relaterad artikel: Hur är arbetsmiljön på er arbetsplats?

Trucken

När fel truck används för fel användningsområde finns stor risk för olyckor då trucken används utanför sin kapacitet eller i en miljö den inte är anpassad för. Stora problem kan också uppstå om en truck används när den är trasig eller inte fungerar som den ska. Det kan vara hjulen som är skadade på något sätt eller batteriet som bör bytas ut. Varför används en trasig truck? För att de ansvariga brister i underhåll och service eller att truckflottan är gammal.


 

Ju fler av dessa faktorer som spelar in desto troligare är det att en olycka sker. Men med systematiskt arbetsmiljöarbete kan du med enkla medel förbättra säkerheten på din arbetsplats och undvika olyckor.

Ansvar och skyldigheter för dig som arbetar med truck

 

 

Ladda ner guiden "Ansvar och skyldigheter för dig som arbetar med truck"

 

 

 

Poplära artiklar