6 steg för att lyckas med din automation

Picture of Viktor Brandon Leek

Viktor Brandon Leek

Lästid: 8 minuter

Produktivitet

Automatisering av materialhantering har en relativt lång historik då man i alla tider velat fokusera humankapitalet på förädlingsarbete, snarare än att lägga det på repetitiva och tidskrävande transporter av material inom en anläggning.

De senaste årens teknikutveckling i kombination med att det både är dyrare och svårare att hitta arbetskraft har lett till en explosionsartad efterfrågan, och när det kommer den typen av trendvåg är det lätt att svepas med även om man inte är redo eller till fullo förstår innebörden. Här kan du läsa om Toyotas automationsresa i vår fabrik i Mjölby.

Automation truckar

De 6 stegen:

1. Optimera befintlig verksamhet

Sannolikheten för att en investering i automation ska bli lyckad ökar om den befintliga verksamheten redan har genomgått ett optimeringsarbete, då risken annars är överhängande att du automatiserar den ineffektivitet som du redan lever med idag. Det är när du har bra kontroll över din layout, dina flöden och din process som du också är redo för automation.

2. Ta kontroll över din data

Att beräkna kapacitet och prestanda för automationslösningar kräver bra data i enlighet med devisen ”skräp in = skräp ut”. Det är därför viktigt att du som kund har kontroll över dina volymer, flöden, toppar och dalar, orderstrukturer, avvikelser, etc. Det första steget är att kunna skapa en bild av nuläget baserat på data, men det kanske ännu viktigare andrasteget att förstå vad som är möjligt att påverka/anpassa vid införande av automation glöms ofta bort.

Automation lager

3. Förstå möjligheterna i ditt ERP/MRP/WMS

De olika systemen som styr din vardag har ofta väldigt mycket mer kapacitet och funktionalitet än vad som nyttjas, och vid en övergång till en automationslösning kan det finnas många anledningar till att första vilka möjligheter som finns i systemet. Saker som ofta kan vara intressant att titta på är hur det går att påverka orderstruktur och ordersekvens, där styrningen kan behöva vara annorlunda för automation.

4. Identifiera rätt teknologi och rätt lösning

När du inleder en automationsresa bör du, som med mycket annat, fokusera på vad du vill uppnå och inte hur du ska uppnå det. Jämför olika typer av automationslösningar (förutsatt att du har arbetat med övriga delar enligt steg 1) för att hitta styrkor och svagheter samt jämföra investeringskostnader och avkastning. Ta hjälp om du behöver och säkerställ att verksamheten är den drivande kraften under inköpsprocessen.

5. Säkerställ flexibilitet i lösningen för ändrade förutsättningar och kontinuerliga förbättringar

Är det något vi vet är det att väldigt få saker är statiska över tid. Kundefterfrågan, sortimentmix, volymer och andra yttre förutsättningar kommer med stor sannolikhet att förändra dina krav på automationslösningen. Det är därför viktigt att välja en lösning där det går att kontinuerligt utveckla och utöka systemet i takt med tillväxt, ombyggnationer och nya krav från processerna nedströms eller uppströms.

6. Våga investera för att få rätt förutsättningar på plats

En investering i automation kostar mycket pengar och det är något som bör respekteras, men just därför är det viktigt att våga investera redan i analysfasen. En ordentlig förstudie kan ofta vara mer än värd sitt pris då den kan förhindra kostsamma misstag och möjliggöra en perfekt anpassad lösning. På samma är det viktigt att ta vissa ytterligare investeringar i beaktande trots att det inte har en direkt koppling till avkastning, då det fortfarande kan påverka ergonomi, användarvänlighet och positionering inför framtiden.

Till våra automationslösningar

Vi på Toyota Material Handling levererar gärna automationslösningar som passar din verksamhet. Om ni upplever att det känns svårt att sätta sig in i just ert sammanhang, eller om ni vill ha stöttning i ert förberedelsearbete, kan ni alltid kontakta någon av våra automationsexperter eller logistikrådgivare.

Poplära artiklar