5 skäl till varför automatiserade truckar förbättrar logistiken

Picture of Jimmy Holgersson

Jimmy Holgersson

Lästid: 12 minuter

Logistik , Lagerutformning

I takt med att e-handeln ökar och arbetskraften minskar runt om i Europa, ökar också behovet av mer effektiva varulager samt produktionslinor. Under flera decennier har man inom logistikindustrin jobbat med att hitta hjälpmedel som kan minska den mänskliga faktorn och samtidigt öka produktiviteten samt effektiviteten i sina processer. Automation kan tyckas vara lösningen på denna utmaning.

I en artikel nyligen skriven av McKinsey (2018) som berör just denna genre, nämns det om uppkomsten av ett nytt logistikparadigm där vi senast 2030 kommer se en stor ökning i automatiserade processer. Detta eftersom allt fler repetitiva arbetsuppgifter ersätts av artificiell intelligens. Artikeln förutspår också en industri bestående av helautomatiserade höglager där gångarna trafikeras av automatiserade truckar. Vi ser dock redan att den framtiden är här hos många av våra kunder, och att det just nu pågår en kapplöpning för att kunna vara fortsatt konkurrenskraftig i framtiden.

avancerat automationslager

Varför ni ska automatisera

Beslutet till att automatisera sin materialhantering är dock inte alltid lika enkelt som självaste lösningen. Varje problem är unikt och det krävs att man utgår från rätt frågeställningar för att man ska lyckas med övergången till automation.

  • Hur många moment finns det som är repetitiva och kan gynnas av att bli automatiserade?
  • Vilka arbetsområden har återkommande problem med personalbrist och brist på kompetens?
  • Vart i din process går det åt mest onödig tid (waste)?
  • Vad vill du få ut av din automation?
  • Vilken flexibilitet behöver du för framtiden?

För att hjälpa till att svara på dessa frågor tar detta blogginlägg upp 5 skäl till hur implementation av ett AGV-system (Automated Guided Vehicle) från Toyota kan vara lösningen på några av dessa problem och därmed vara gynnsam för just ditt lager.

Relaterad artikel: Hur kan truckautomation optimera ditt lager

1.     Ökad affärstillväxt

Företag som vill öka sin tillväxt och genomflöde vänder sig ofta till automatiska lösningar. Ett AGV-system är ett exempel på en sådan lösning, som numera är mer lättillgängligt och smidigare än någonsin att implementera. AGV-systemet är dessutom flexibelt på det sättet att det enkelt går att tillföra fler AGVer eller omallokera AGVer från ett flöde/process till ett annat. Systemet kan även förändras och skifta skepnad i takt med att de omkringliggande processerna eller det underliggande behovet förändras.

2.     Flyttar anställdas fokus till värdeskapande arbete

Krävande och repetitiva arbetsuppgifter som utförs i stressiga samt bullriga miljöer kan vara en grund till att företag har svårt att behålla sin personal. Att automatisera dessa moment öppnar upp för nya värdeskapande behov och nya arbetsuppgifter, vilket i sin tur är mer motiverande och ökar moralen hos de anställda. Samtidigt som befintlig process blir mer kostnadseffektiv frigörs resurser att addera värde någon annanstans, vilket ger en dubbel vinning.

3.     Minskade kostnader

Till skillnad från en människa kan en AGV arbeta 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan utan vare sig lön eller övertidsersättning. Detta förbättrar just-in-time logistikverksamheten, vilket i sin tur minskar lagernivåer och kostnader. Det öppnar också upp för ett mer Lean-vänligt lager som reducerar waste (icke värdeskapande processer) och därmed ökat genomflöde av gods. Ju fler skift som maskinen kan nyttjas, desto högre lönsamhet då kostnaden är i princip densamma.

Utöver detta kan ett AGV-system hjälpa till att dra ner kostnader i form av skadat gods. Med hjälp av säkerhetsscannrar och -sensorer uppnår en AGV från Toyota en väldigt hög navigeringsprecision, vilket leder till en mycket varsam hantering av gods

4.     Minskad risk för olyckor

Människor som arbetar i hektiska miljöer och där det är trucktrafik blandat med gångtrafik är väldigt utsatta för kollissionsolyckor. Toyotas AGV-truckar är designade med säkerhet i fokus. AGV:erna är utrustade med säkerhetsscannrar som kontinuerligt skannar miljön efter objekt som kan vara i vägen och stannar så fort de upptäcker ett hinder. De kan därmed ersätta manuella truckar för att öka säkerheten.

5.     Ökad hållbarhet

Företag som strävar efter att bli mer hållbara kan gynnas markant av att implementera ett AGV-system från Toyota. Tack vare AGV:ernas effektivitet och smidiga körning kan energiförbrukningen kraftigt reduceras. AGV:erna är numera utrustade med Litiumjon-batterier vars utveckling har gjort enorma framsteg. Ett sådant batteri i sig förbrukar upp till 30% mindre energi jämfört med traditionella energikällor. Batterierna behöver heller inte längre laddas i särskilda lokaler, utan kan nu laddas automatiskt i stort sett vart som helst i layouten där utrymme finns. En AGV kan även navigera i totalt mörker och kräver inte lika varma arbetsmiljöer, vilket ytterligare kan minska energiförbrukningen.

Sammanfattning

Trots alla fördelar med ett AGV-system, så är det inte alltid lösningen. Det kan till exempel vara så simpelt att det inte lönar sig ekonomiskt eller att vissa moment inte går att automatisera. Vi förespråkar därför alltid en kombination av automatiserade maskiner med stöttning av skicklig och kunnig personal i den mån det går. I högtrafikerade områden är det också en bra idé att överväga Lean innan man övergår till automation, för att öka säkerheten.

Oavsett vad ni har för mål med automation så kan vi tillsammans hitta en lösning som passar bäst för era behov. Våra anställda har en hög erfarenhet och är specialister på högkvalitativa lösningar i form av automation, fleet management, logistikrådgivning och vanliga truckar. Har ni en eller flera utmaningar så löser vi de tillsammans!

Till våra automationslösningar

Poplära artiklar