Fördelarna med automatiserad logistik och materialhantering

Picture of Eje Lindström

Eje Lindström

Lästid: 9 minuter

Logistik , Lagerutformning

Det finns flera anledningar till att automatisering inom internlogistik och materialhantering blomstrar idag. Nedan några av de viktigaste punkterna som vi ser hos många verksamheter. 

  • Brist på truckförare - det är svårt att hitta skickliga och erfarna personer som kan navigera en gaffeltruck.
  • Lägre driftkostnader - driftskostnaderna för automatisering är oftare lägre än vid manuell drift, speciellt om en verksamhet arbetar i skift.
  • Växande e-handel - den växande e-handeln kräver ett behov av strömlinjeformad leverans, vilket tvingar logistikleverantörer att planera och förutsäga sitt logistikflöde mer konsekvent för att uppnå leverans samma eller nästkommande dag.
  • Säkerhet och hållbarhet - en automatiserad truck (AGV - Automated Guided Vehicle) kör rutten som den är programmerad och skadar varken infrastrukturen eller lasten, eller orsakar personskador. Dessutom, när det kommer till miljövänlighet, använder en AGV också mindre energi och slits långsammare. 

Styrkan med automatiserade truckar är att de är bra på att vara repetitiva och ser mönster i stora mängder data, men de behöver exakta instruktioner för att skapa värde. Människor å andra sidan är bra på att förstå sammanhang och anta nya miljöer, men de blir ibland trötta och tappar fokus. Så den bästa lösningen är att få människor och maskiner att arbeta tillsammans för att få det bästa av två världar.

Var ska man börja med automatisering?

I logistikbranschen är automatisering kanske inte svaret för varje logistikflöde. Allt handlar om att eliminera slöserier (zero muda) och tillföra värde där det gör mest nytta.

När det gäller automatiserade lösningar är trenden på den europeiska marknaden tydlig: det finns en större efterfrågan än vad det finns utbud och efterfrågan bara ökar och ökar. Konfigurerbara standardiserade automatiseringspaket kan hjälpa kunder med automatiseringsbehov att nå sina mål snabbare.

Läs mer om hur truckautomation kan optimera ditt lager.

En automatiseringsresa för kunder består av tre steg. Först måste leverantören förstå ditt företag, logistikflödet på din anläggning samt dina största utmaningar. Andra steget är optimeringsfasen, eftersom du inte vill "automatisera slöseriet" som vi kallar det. Här kommer dina processer först att optimeras innan automatiseringen påbörjas, enligt Kaizen-filosofin (ständig förbättring). Slutligen kommer insikten att varje kund är unik, men att alla bör få bästa möjliga lösning: kombinationen av fördelar mellan man och maskin. Denna lösning kan baseras på en konfigurerbar portfölj som är skräddarsydd efter dina behov: steg-för-steg-automatisering.

step by step automation

Automation behöver inte vara komplex: modulärt tänkande

Automatiserade lösningar kan verka unika och komplexa, men materialflödet flyttas faktiskt ganska logiskt och systematiskt över hela anläggningen. Med ett systematiskt tillvägagångssätt kan du enkelt hitta vanliga funktioner som kan beskrivas i konfigurerbara moduler för repetitiv användning. Detta är Toyota-sättet att arbeta: separera de repetitiva delarna från de unika i processen.

Genom att gå till källan (genchi genbutsu) och besöka kundernas produktionsanläggningar kan vi hitta var potentialen finns för automatisering. När materialet flödar genom anläggningen passerar det dessa huvudprocesser:

  • Inlagring: flytta inkommande gods till lagringsplatsen
  • Påfyllning: matningsmaterial till produktion eller nedflytt från buffert till plockplats
  • Returhantering: återbördande av tompallar, skräp, etc.
  • Punkt-till-punkt-transport: längre, repetitiva transporter inom eller mellan produktionsområden/lagerzoner
  • Färdigvaruhantering: ta färdigt gods (förberett eller genom plock) till en tillfällig lagring och sedan till utlastningsområdet

Vidare undersöker vi sätt att starta order, stationsarrangemang och strategier för att välja destinationer i dessa processer. Alla dessa processer har gemensamma och unika egenskaper och kan reduceras till en mer generisk nivå. Denna nivå beskriver en generisk "flödeskonfiguration" som kan justeras för att stödja någon av ovanstående huvudprocesser. Genom att använda detta tillvägagångssätt för de repetitiva delarna kan vi fokusera på de unika processerna på ett mer effektivt sätt.

Genom att tillämpa våra Toyota-värden arbetar vi tillsammans med varje kund för att bestämma deras specifika utmaningar och hantera dem steg för steg genom lagarbete och respekt. Genom att dela upp processen i mindre moduler handlar det bara om att sätta ihop rätt delar för att skapa den bästa lösningen för varje kund.

Till våra automationslösningar

Poplära artiklar