Valet av truckdäck påverkar bränsleförbrukningen

Picture of Mattias Nyman

Mattias Nyman

Lästid: 6 minuter

Service , Däck

3 snabba frågor till vår däckexpert Mattias Nyman om hur valet av truckdäck påverkar bränsleförbrukningen av din truckflotta och därmed din verksamhets produktivitet. 

Påverkar lufttrycket livslängden på mina däck?

Att ha rätt lufttryck i sina däck är viktigare än vad många nog tror. Ett luftgummidäck, av typen radialdäck, har normalt ungefär samma livslängd som ett elastiskt däck. Men vid fel lufttryck försämras livslängden drastiskt.

  • Vid 20% för lågt lufttryck minskar livslängden med ca. 20%
  • Vid 20% för högt lufttryck minskar livslängden också med över 20%

För lågt lufttryck ökar rullmotståndet vilket leder till ökad diesel-/energiförbrukning. Det påverkar även truckens stabilitet och därmed lyftförmåga och säkerhet. Därför är det viktigt att lufttrycket kontrolleras regelbundet och alltid med kalla däck. Vi brukar rekommendera att det inte ska gå mer än 14 dagar mellan kontrollerna.

service-technician-in-the-warehouse

Kan valet av däck påverka bränsleförbrukningen?

Att rullmotståndet påverkar energiförbrukning har man alltid känt till. Men att olika däck har olika rullmotstånd och att skillnaden är så stor att det kan påverka driftsekonomin med 1000-lappar per år är ganska nytt. En tysk studie utförd av kontrollorganet DEKRA visar att det kan skilja över 10% i energiförbrukning mellan de bästa och de sämre industridäcken.

Läs mer: Välj rätt truckdäck - luftgummi eller hjulbanor

Hur påverkas truckdäcken av att ofta köra med lite last?

Att köra med liten eller lätt last innebär att belastningen på din trucks styrhjul blir hög. Det i sin tur innebär att värme byggs upp i däcken och att de utsätts för en påverkan som kan förändra dess egenskaper. Under sådana förutsättningar är det extra viktigt att man har valt rätt kvalitet på sina däck. Fel däckkvalité kan det leda till förkortad livslängd, sämre kör- & lyftegenskaper eller i värsta fall att däcken havererar.

Det är alltid viktigt att man går igenom sin truckpark och väljer rätt däck efter applikation och med hänsyn till driftsekonomin. Allt för många företag gör ingen analys av sitt däckval utan man väljer däck efter ett invant beteende eller kanske mer av en slump. För de flesta företag finns det pengar att tjäna samtidigt som man kan påverka sitt miljöåtagande och höja säkerheten inom sin materialhantering.

Vill du veta mer om hur du kan förbättra din däck- & totalekonomi?

 Ladda ner Däckguiden

 

Poplära artiklar