Ska du mäta driftstimmar eller effektiva timmar på hyrtrucken?

Picture of Magnus Runnander

Magnus Runnander

Lästid: 6 minuter

Hyra truck

Timmätaren på en truck är ett viktigt instrument. Både hyres- och servicepriser baseras på det antal timmar en truck har på sin timmätare. Även serviceintervallen och garantitiden (vid köp) baseras på antal driftstimmar. Det är därför viktigt att du vet precis vad timmätaren visar.

Flera olika typer av timmar

 • Nyckeltimmar –  när nyckeln är “på”, oavsett om maskinen används eller inte
 • Effektiva timmar – när minst en av truckens motorer är igång
 • Drivmotortimmar – när trucken är i rörelse
 • Lyftmotortimmar – när trucken utför lyft
 • Eftergångstimmar – när timmätaren är inställd på att räkna vidare en bestämd mängd tid efter det att motorn har stängts av.

Eltrucken kom att bli mer attraktiv än den förbränningsmotordrivna trucken >>

Det finns inte någon industristandard som definierar vilken typ av timmar som skall mätas, men FEM, den europeiska branschorganisationen för materialhantering, arbetar med en rekommendation för hur timmar skall mätas.

Hyresavgiften för en Skjutstativ är för 500 timmar 8000 kr/månad men för 600 timmar 8500 kr /månad

The Toyota Way

Hos oss på Toyota Material Handling baseras hyreskontrakten liksom våra serviceintervaller på effektiva timmar för eldrivna maskiner. Det är den tid då minst en av truckens motorer faktiskt går. Den totala tiden för samtliga motorer läggs inte samman utan om två motorer körs samtidigt räknas de bara en gång

Vet du vilka timmar mätaren på din truck visar och vad det betyder för dina kostnader?

Leverantörer som använder eftergångstimmar som beräkningsunderlag, kan öka omkostnaderna för service och truckhyra betydligt. I en undersökning, gjord vid universitetet i Duisburg, Tyskland, påvisades att en orderplocktruck som mätte eftergångstimmar registrerades för nästan dubbelt så många timmar som motsvarande truck, som mätte effektiva timmar. På samma sätt kommer en driftstimmesmätning baserad på nyckeltimmar att ge dig onödigt höga kostnader, likaså om hyreskontraktet baseras på de sammanslagna driv- och lyftmotortimmarna.  Det lönar sig alltså att ha koll på vad truckens timmätare mäter så att man inte betalar för mycket och för tid som trucken inte används.

Toyota Material Handling baserar hyreskontrakten på effektiva timmar för eldrivna maskiner.

Varför är det bättre att basera priset på effektiva timmar istället för nyckeltimmar?

 • Hyrespriset skall vara så förutsägbart som möjligt
 • Trucken slits bara när den jobbar, inte när nyckeln är på
 • Effektivare serviceplanering då planering baseras på när trucken slits
 • Svårt att förutsäga nyckeltid, beror mycket på hur föraren arbetar
 • Kunden betalar för det han använder, inget annat
 • Tydlighet om vad som driver kostnader för kunden
 • Ärligare för bägge parter att redovisa effektiva timmar

 

Ladda ner Fördelar med att hyra truck 

Poplära artiklar