Regler för användning av förlängningsgafflar till truck

Picture of Magnus Runnander

Magnus Runnander

Lästid: 8 minuter

Motviktstruckar

Det finns två typer av förlängningsgafflar, öppen botten och sluten botten. Generellt sett är förlängningsgafflar med sluten botten en starkare konstruktion och tillverkas ofta för högre lastvikter än förlängningsgafflar med öppen botten. Gemensamt för båda typer av förlängningsgafflar är att de är konstruerade utifrån standarden SS-ISO 13284.

toyota motviktstruck med förlängningsgafflar

Vilka regler gäller för förlängningsgafflar?

En förlängningsgaffel används för utbredd och skrymmande last som behöver stöd. Tyngdpunkten skall ligga på underliggande gaffel. I förordet till SS-ISO 13284 talar man om att en förlängningsgaffel är en ekonomisk bra lösning för att hantera längre gods. Man säger även att sluten botten är att föredra framför öppen botten. Det som ytterst är att föredra är att använda längre standardgaffel. I standarden står det att förlängningsgaffel med öppen botten ej skall användas för hantering av last vid gaffelspetsarna.

Vid inköp av nya förlängningsgafflar ska man kontrollera att de har märkning som visar att gaffeln uppfyller gällande standard. Förlängningsgafflarnas mått och tillverkarkod ska finnas med.

Boka gaffeltest med Toyota

Maxlängd på förlängningsgafflar

Den ordinarie underliggande gaffeln skall vara minst 750 mm lång för att få förses med förlängningsgafflar. Den underliggande gaffeln skall vara 60% av förlängningsgaffeln. Det innebär att tyngdpunkten alltid kommer att ligga på den underliggande gaffeln om förlängningsgaffeln är rätt anpassad för lasten den skall hantera. Om man vill hantera gods utanför den underliggande gaffeln så skall en gaffel med sluten botten användas. Dessutom behöver man verifiera att gaffeln klarar lasten som skall hanteras. Detta görs via specialförfrågan. Lasten som kan hanteras bör föras in på kapacitetsskylten för trucken.

Utbytbara utrustningar och förlängningsgafflar får användas bara tillsammans med de truckar de är avsedda för.

--21§ i AFS 2006:5 "Användning av truckar"

Hållfasthet på förlängningsgafflar

En förlängningsgaffel har normalt sett inte samma hållfasthet som motsvarande standardgaffel. Det finns inget krav på att förlängningsgafflar skall besiktas. Besiktning av förlängningsgafflarna bör ingå i daglig tillsyn och en skadad gaffel skall bytas ut. Däremot måste standardgafflar, enligt lag, genomgå s.k. gaffeltest. 

"Truckar, utbytbara utrustningar och förlängningsgafflar skall vara tydligt och beständigt märkta med uppgift om egenvikt och den högsta last de är avsedda för. Om lastförmågan är beroende av tyngdpunktsavstånd eller lyfthöjd skall märkningen ge tillräcklig information om detta. För en batteridriven truck där batteriets massa inverkar på stabiliteten skall lägsta och högsta batterivikt (massa) anges. Standarden SS-ISO/TR5057 reglerar kontroller och reparationer av gaffelarmar, t.ex: -Gaffeltest av behörig personal med intervall som ej överstiger 12 månader."

-AFS 2006:5 "Användning av truckar"

Gaffeltest

Vid ett gaffeltest kontrolleras om det finns några ytsprickor på gafflarna, likaså gaffelbladens rakhet och vinkel. Vidare kontrolleras höjdskillnaden på gaffelsatsen och att lägeslåsningen är i gott skick och fungerar tillfredsställande. Även nötning av blad, skänkel och fästklackar undersöks. Arbetsmiljöverket & Arbetsmiljölagen kräver att gaffeltest genomförs minst 1 gång/år.

Gaffeltest gäller bara smidda gafflar, dvs. inte plåtgafflar i lådkonstruktion som är den vanligaste gaffeltypen på warehouse-truckar. 

Höjdskillnad mellan gaffelspetsarna får ej överstiga 3% av gaffellängden.

Gaffeltest ingår i vår servicelösning Full service och finns som tillval i Säkerhetskontroll och Förebyggande underhåll. 

Boka gaffeltest med Toyota

Poplära artiklar