Kör ni truck på inhägnat område, väg eller allmän väg?

Picture of Stefan Elfqvist

Stefan Elfqvist

Lästid: 7 minuter

Utbildning , Lagar

Är ert "inhägnade område" egentligen en väg där vanliga trafikregler gäller? Var noga med vilka regler som gäller på din arbetsplats. 

Vad klassas som väg?

Definitionen av "väg" enligt förordning (2001:651):
1. En sådan väg, gata, torg och annan led eller plats som allmänt används för trafik med motorfordon
2. En led som är anordnad för cykeltrafik
3. En gång- eller ridbana invid en väg enligt 1 eller 2

Vad är en allmän väg?

En allmän väg är en väg där staten eller en kommun är väghållare. 

När är ett inhägnat område inte en väg?

På ett inhägnat område kan ingen allmän trafik ske. Det får heller inte finnas möjlighet att köra ut på väg från det inhägnade området då det inte längre räknas som inhägnat. Har ni t.ex. personbilar eller lastbilar på ert inhägnade område är det en väg där trafikregler ska tillämpas.

köra truck på väg

Trucken får visserligen köras både olastad och lastad på väg även om den inte är registrerad och skattad men vilka regler är det som gäller? 

Vad gäller för trucken?

För att en truck ska få vistas på väg måste den vara utrustad med:

  1. Trafikförsäkring
  2. LGF-skylt
  3. Blinkers
  4. Reflexer
  5. Backspegel
  6. Belysning

Vad gäller för truckföraren?

Föraren måste vara minst 18 år för att få köra truck på  väg. Hen ska ha körkortsbehörighet för motorredskap klass II enligt körkortslagen, eller traktorkort. Körkort som är utfärdade från den 19 januari 2013 ska alltså ha minst AM-behörighet för att få köra truck på väg. Har du B-körkort ingår även motorredskap klass II i detta. 

Körkort eller körtillstånd för att köra truck?

Utöver det gäller samma regler som att köra truck inomhus; dokumenterade kunskaper och färdigheter - d.v.s. ha genomfört truckförarutbildning med godkänt resultat samt körtillstånd från arbetsgivare.

 Vill du ha stenkoll på alla regler och krav som gäller för truckanvändning?

Ladda ner guiden om krav och regler för truckanvändning

 

Poplära artiklar