Fortsätt flytta gods och öka produktiviteten

Picture of Stefan Elfqvist

Stefan Elfqvist

Lästid: 5 minuter

Produktivitet , Smart trucks , Fleet management

Ingen gillar när verksamheten står stilla. När dina uppkopplade smarta truckar är i rörelse, så är ditt företag också det. Genom att hålla reda på din truckflottas prestanda kan du minimera driftstopp och maximera den totala produktiviteten i ditt lager och på flera andra platser.

 

Uppkopplade truckar förbättrar truckanvändningen

Att få insikt i varje trucks drift och varje steg i din logistikverksamhet kan vara en svår uppgift. Men med tanke på att den genomsnittliga användningsnivån för en truckflotta endast är cirka 35 procent, är det viktigt att kunna fastställa förbättringsområden.

Genom att använda Toyotas fleet management-system, I_Site, kan du spåra och optimera användningen exakt och samtidigt eliminera betydande slöseri med tid, pengar och resurser. Produktivitetsnivån är nära kopplad till ekonomiska besparingar, och du kanske till och med inser att den truckflotta du har till ditt förfogande inte behöver vara större utan bara användas mer effektivt.

man går med truck i lagerlokal

Försäkra dig om rätt licens

När du väl vet att dina uppkopplade och anslutna truckar är i perfekt skick bör du se till att dina förare också är det. Med en tydlig och detaljerad översikt hjälper I_Site-applikationen dig att se till att dina förare är korrekt och regelbundet utbildade och att deras licenser är uppdaterade och giltiga.

Behöver ni truckförarutbildning? >>

Mät och jämför!

När du använder I_Site-applikationen i ett företag med flera lokaler/lager, kan du dra nytta av smart benchmarking. Genom att mäta och jämföra din truckflotta på olika platser kan du identifiera prestationsgap, och på det sättet vidta rätt åtgärder.

Förläng livslängden på din uppkopplade truck

Återigen är truckarnas driftstid nyckeln till produktivitet - och i sin tur till lönsamhet.
Dina truckar måste fungera, när de ska användas. Ta hjälp av I_Site för att analysera data rörande truckprestanda, service och underhåll och för att förbättra driftseffektiviteten. Då kan du koppla av med att veta att du har gjort en smart investering som gör att du kan förlänga dina truckars livslängd och optimera dina totala kostnader.

Ladda ner checklistan för att lära dig mer om säkerhetsarbete

Poplära artiklar