Vad är säkerhetskultur?

Picture of Stefan Elfqvist

Stefan Elfqvist

Lästid: 5 minuter

Arbetsmiljö

Säkerhetskultur är de gemensamma attityder, värderingar och uppfattningar som chefer och anställda har om förhållandet till säkerhet och arbetsmiljö. Säkerhets­kulturen har alltså stor betydelse för hur man arbetar. Det som kännetecknar en god säkerhets­kultur på en arbetsplats är att ledningen prioriterar och hanterar säkerhets­frågor på alla nivåer i verksamheten och att de är en del av "kulturen".

Hur skapar man en säker arbetsplats?

För att skapa en hälsosam och säker arbetsplats gäller det att tekniken och den fysiska arbetsmiljön är utformad och anpassad efter användarna, och man måste även ta hänsyn till det mänskliga beteendet. Arbetsmiljön påverkas naturligtvis även av hur man organiserar och leder verksamheten. Arbetsledningen har därför en stor och viktig roll när det gäller att föra ut och förankra säkerhetstänkandet till sina medarbetare. En bonus är dessutom att en verksamhet som är hälsosam och säker även är en effektiv verksamhet.

Läs mer: Förhindra tillbud med systematiskt säkerhetsarbete

vad är säkerhetskultur?

Ta tempen på din arbetsmiljö! 

Hur står det till med säkerhetskulturen på din arbetsplats? Genom att ta hjälp av Toyotas säkerhetsrådgivare och vårt digitala verktyg Safety portalen får du ett snabbt kvitto på hur din verksamhet ligger till. Dessutom får du reda på vad som bör förbättras, och hur du kan gå tillväga. Safety Portalen går att använda både för engelsk- och svenskspråkiga personer.

Läs mer: Vad kan du göra för att förhindra truckolyckor?

Bäst resultat får ni om ni utser en ansvarig grupp och en person som administrerar verktyget. Gruppen bör bestå av både chefer och medarbetare. 

Ladda ner Ansvar och skyldigheter med truck

Poplära artiklar