Utveckla verksamheten med säkerhetsarbete

Picture of Tobias Bladh

Tobias Bladh

Lästid: 4 minuter

Produktivitet

För att ligga i framkant och inte plötsligt bli omsprungna, måste företag alltid arbeta för att bli bättre. Detta är också en generell målsättning hos de flesta. Ökad säkerhet, höjd produktivitet, sänkta kostnader och intelligensutveckling av verksamheten är några exempel.

Samtidigt kan det upplevas svårt att få grepp om situationen och komma vidare när målbilden är splittrad mellan flera parametrar. Hur är tillståndet idag? Vad ska prioriteras? Var ska jag konkret börja?

Toyotas behovsanalys

Börja med säkerhetsarbetet

Insatser inom detta område har allt som oftast positiva följdeffekter på övriga parametrar. En tydligare uppföljning av tillbud kan leda till ökad medvetenhet och därmed minskat risktagande, vilket i sin tur resulterar i reducerade olyckor, skador och kostnader.

Det är inte ovanligt att företag informellt har kännedom om fler tillbud än vad som faktiskt finns rapporterade och dokumenterade. De känner även till att det uppstår oväntade och onödiga kostnader, de kanske till och med anar vissa mönster. Problemet är dock att de inte kan identifiera exakta belopp, samband och orsaker. Avsaknaden av dessa slutsatser gör det därför svårt att sätta in rätt åtgärder.

Förhindra tillbud med systematiskt arbetsmiljöarbete

När fokus för verksamhetsutvecklingen dirigerats till säkerhetsarbetet, väcks ett antal konkreta frågor att bearbeta. Ladda ner checklistan nedan för att börja jobba med 10 frågor för en säkrare verksamhet!”

Ladda ner checklistan för att lära dig mer om säkerhetsarbete

Poplära artiklar