Ordning och reda: Lyckas med löpande produktivitetsökning, steg 2

Picture of Viktor Brandon Leek

Viktor Brandon Leek

Lästid: 6 minuter

Löpande produktivitetsökning

På många arbetsplatser är ordning och reda väldigt underskattad och, i värsta fall, endast sedd som en disciplinär fråga. I själva verket lägger ordning och reda grunden till en säkrare arbetsmiljö, bättre kvalitetsresultat och en högre produktivitet. Hur hänger det här ihop? Läs mer under respektive avsnitt nedan.

Säkerhet

Har ni haft en olycka på er arbetsplats på grund av att någon snubblat på något som står på golvet? Eller har någon skadat sig för att inte rätt skyddsutrustning funnits lättillgänglig eller för att informationen varit otydlig? När man begränsar vad som finns framme vid arbetsplatsen och dessutom tydligt märker upp var saker ska vara, minskar olycksrisken. Bra ordning och reda säkerställer att all utrustning och verktyg fungerar felfritt samt att det finns tydliga riktlinjer och instruktioner på plats.

Läs mer om vad kan du göra för att förhindra truckolyckor.

När man begränsar vad som finns framme vid arbetsplatsen och dessutom tydligt märker upp var saker ska vara, minskar olycksrisken.

Kvalitet

Hur vanligt är det hos er att en montör råkar använda sig av fel del ibland? Eller att det blir ett felplock på lagret? Har till och med fel kund fått fel order för att papper eller pallar blandats ihop? Det här händer såklart på alla arbetsplatser hela tiden, men ju bättre ordning och reda som finns på en arbetsplats, desto lättare blir det för personalen att göra rätt.

Produktivitet

  • Hur mycket tid spenderar ni på att leta efter saker varje dag?
  • Har ni allt ni behöver i ert dagliga arbete så att ni kan nå det inom någon sekund?
  • Finns det någon utrustning som hindrar er att nå det viktiga?
  • Har ni mer utrustning på arbetsplatsen än vad som verkligen behövs för det dagliga jobbet?

 Till Toyota Lean Academy >>

Det finns all anledning att rensa undan det som inte behövs  och upprätta en struktur för det som ska finnas vid arbetsplatsen. På så sätt kan ni lägga så mycket tid som möjligt på det värdeskapande arbetet istället för letande och rörelse. Med ökad säkerhet ökar också produktiviteten (minskad frånvaro) och kvaliteten (minskat omarbete).

TIPS! Om ni vill öka nivån på ordning och reda i er verksamhet är det viktigt att ni informerar era medarbetare om varför ni vill göra det, t.ex. genom att återkoppla till de punkter vi diskuterat ovan, och inte bara lanserar det som ett ”städjobb”.

Ladda ner guiden om löpande produktivitetsökning

Poplära artiklar