Kartlägg materialflödena i din verksamhet

Picture of Niklas Johansson

Niklas Johansson

Lästid: 5 minuter

Logistik , Lagerutformning

Kartläggning av de interna materialflödena i verksamhetens lokaler ger en förståelse för vilka ytor och transportvägar som nyttjas för olika aktiviteter. Syftet med kartläggningen är att förstå och beskriva flödena i förhållande till layouten, och identifiera eventuella brister i form av korsande flöden, långa transportvägar och ineffektiva arbetssätt.

Hur går flödeskartläggning till?

Flödeskartläggningen innebär en kartläggning av materialflöden i verksamhetens lokaler, med syfte att förstå och beskriva flödena i förhållande till layouten. Samtliga moment i verksamhetens lokaler dokumenteras i flödeskartläggningen, såsom transporter, lagring, hantering, förädlingsprocess, och eventuellt andra aktiviteter.

Relaterad artikel om hur flödena i din lagerlokal påverkar produktiviteten

Lagerlokal flödeMaterialflöden inom verksamhetens lokaler

Syftet med flödeskartläggningen är

 • Klargörande av hur materialflödena går i nuvarande layout.
 • Klargörande av vilka ytor, gångar och portar som används till vad.
 • Belysa områden med hög belastning.
 • Skapa en förståelse för volym på materialflöden och olika delar av layouten.
 • Belysa områden med korsande flöden.
 • Tydliggöra eventuella brister i dagens materialflöde.


Vid skapande av målbilden bör sedan nedan frågeställningar gås igenom för skapande av ett effektivare materialflöde genom layouten.

 • Riskeras köbildning eller flaskhals någonstans?
 • Riskeras korsande flöden?
 • Vilka ytor, gångar och portar kan används, och kan nya skapas?
 • Är flödet tydligt och enkelt att förstå?
 • Placering av processteg och buffertar för minimering av transporter

 

For att veta mer om flödes-och processkartläggning har vi samlat all information i guiden som du kan ladda ner nedan. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Läs mer på hemsidan om Operational Excellence.

Ladda ner Flödes-och processkartläggning

Poplära artiklar