"Det är för dyrt för oss!"

Picture of Stefan Elfqvist

Stefan Elfqvist

Lästid: 5 minuter

Optimera verksamhet , Smart trucks , Fleet management

Är verkligen I_Site är för dyrt för dig? Ja, om du inte aktivt nyttjar systemet blir det givetvis endast förknippat med en kostnad, om än relativt låg i förhållande till mycket annat...

…precis som om du skulle teckna ett mobilabonnemang och aldrig ringer eller surfar med det. Eller att installera Word på datorn i tron om att det per automatik ska komma en bästsäljare ur skrivaren. Men, med ganska små insatser kan du faktiskt börja spara pengar med hjälp av I_Site.

Läs mer om I_SITE

Om du följer upp och agerar på hur batterierna behandlas och laddas, kan det gå snabbt att hämta in den månatliga avgiften för tjänsten, eller snarare avvärja stora onödiga utgifter framöver. Batterier som annars behöver bytas i förtid på grund av felaktigt handhavande, tenderar att bli kostsamt. Genom att exempelvis inte köra ur dina bly-syra-batterier till rätt nivå och istället ladda för tidigt, halverar du batteriernas livslängd. Aggressiv körstil belastar också batterierna i onödan och bidrar till att de behöver laddas oftare.

 

I_Site-1

Ett annat konkret och enkelt angreppssätt är att ta tag i krockar och därmed kundskador. Under förra året avhjälpte vår Servicekår kundskador på drygt 7900 maskiner, med ett genomsnitt på två skador per maskin. Varje skada kostade i snitt 4500 kr att åtgärda. Därtill kommer alla mindre och indirekta skador som inte leder till omgående åtgärd, samt skador på person, gods, inventarier, väggar, med mera, vilket inte syns på truckfakturorna. Lyckas du involvera förarna att hjälpa till att identifiera risker och förebygga i alla fall en allvarlig krock på en maskin, då har systemet betalat sig i 30 månader för den maskinen, eller för 30 maskiner i en månad. Hur stor risk utgör en truck i din verksamhet?

I_Site_diagram

Bara att börja med personlig inloggning för förarna har visat sig minska både energiförbrukningen vid körning och antalet höga krockar. En ganska enkel start för att börja spara pengar. Samtidigt kan ni få en säkrare och smartare verksamhet på köpet. 

graf

Ladda ner Fleet Management guiden

Poplära artiklar