Hur stor risk utgör en truck i din verksamhet?

Picture of Stefan Elfqvist

Stefan Elfqvist

Lästid: 6 minuter

Smart trucks , Fleet management

Trucken är en av de farligaste arbetsverktygen du kan använda. Den både är tung, lyfter tungt och ska manövreras i trånga utrymmen med människor runt omkring. Det är därför alla Toyotas nya truckar numera är så kallade "smarta truckar". De är uppkopplade så att du ska kunna hålla koll på vad som sker på golvet. Det går också bra att köpa till vårt fleet-management-system I_Site om din truck inte är "smart". Använd istället de smarta funktionerna i I_Site-applikationen för att kontrollera dina truckar, undvika kostsamma skador och förbättra din proaktiva riskhantering. 

Vad är ett fleet management system? 

I_Site fleet management

 
Nedan beskrivs några av de saker som du kan kontrollera med ett fleet management-system.
 

Truckhastighet

När kollisioner inträffar är truckens hastighet ofta en avgörande faktor. Förhindra risker och farliga arbetssituationer i ditt lager genom att använda I_Site för att kontrollera driften av dina truckar.

Krockövervakning håller ner kostnaderna

En kollision behöver inte bara skada förare och andra som arbetar i lagret, utan också orsaka skador på dina truckar, utrustning, ställage och varor/gods. Genom att förse dina uppkopplade truckar med krocksensorer får du en fullständig översikt över antalet registrerade kollisioner, när de hände, med vilken hastighet och slutligen - varför de hände. På detta sätt kan du definiera grundorsaken till problemet och förhindra att liknande situationer inträffar i framtiden. Omedelbart efter en kollision kan du se till att en truck saktar ner till kryphastighet och inte kommer att köras i full hastighet förrän den har kontrollerats och återställts av en behörig person. Om händelsen är mer allvarlig kan du låsa trucken helt.

toyota ledstaplare i lager

Daglig tillsyn och säkerhetsrutiner

Med I_Site håller du lättare koll på dina truckförare och vilken typ av truckar de har rätt att köra.  För att förebygga olyckor och för att säkerställa att dina smarta uppkopplade truckar är i bra skick, hjälper I_Site dig och dina förare att utföra daglig tillsyn på trucken, innan trucken används. 

Effektiv överblick, från vilken plats som helst

Att hålla koll på flera olika platser, är inte alltid lätt. Särskilt om du är långt borta. Oavsett var du befinner dig, måste du fortfarande ha kontroll och möjligheten att kunna agera, så fort som möjligt om en incident inträffar. Som tur är finns I_Site som mobilapplikation, vilket möjliggör att du omedelbart kan bli informerad om någonting händer med dina truckar, och att du direkt har möjligheten att vidta åtgärder om det är nödvändigt. 

Ladda ner guiden om säkerhet i lagerlokal

Poplära artiklar