Daglig uppföljning: Lyckas med löpande produktivitetsökning, steg 4

Picture of Viktor Brandon Leek

Viktor Brandon Leek

Lästid: 4 minuter

Löpande produktivitetsökning

För att kontinuerligt lyckas hitta de små utvecklingspunkterna som summeras ihop till en klar och löpande produktivitetsförbättring, krävs det att uppföljningen är så pass tät att de punkterna inte försvinner. En tät, regelbunden uppföljning ger också möjligheten att fånga upp avvikelser innan de sprider sig för mycket.

daglig uppföljning på toyotas fabrik

Uppföljningens syfte

Syftet med uppföljningen är att synliggöra eventuella avvikelser mellan målet och det aktuella läget för att problemlösning ska kunna startas omedelbart och därmed säkerställa att processen är under kontroll. Detaljer kring avvikelser och hur de ska lösas bör redas ut i ett annat forum för att inte ta tid och fokus från produktion. Den dagliga uppföljningen gör också att alla medarbetare känner sig delaktiga och förstår hur den egna arbetsuppgiften kopplas till företagets målbild.

En tät, regelbunden uppföljning ger möjligheten att fånga upp avvikelser innan de sprider sig för mycket.

Uppföljningens utformning

Typiskt sett sker uppföljningen framför en visualisering av det som diskuteras i form av en tavla (analog eller digital) och beroende på verksamhetens karaktär kan det ske en eller flera gånger om dagen. I vissa fall är det startskottet på dagens aktivitet, där gårdagens utfall rapporteras och dagens prioriteringar hanteras, medan i andra fall blir det en eller flera avstämningar under dagens gång.

Toyota Lean Academy>>

TIPS! Säkerställ att det du följer upp har en tydlig koppling till de övergripande mål som företaget satt upp, nedbrutet till vad du kan påverka i din del av verksamheten.

Ladda ner guiden om löpande produktivitetsökning

Poplära artiklar