Visuell kontroll: Lyckas med löpande produktivitetsökning, steg 3

Picture of Viktor Brandon Leek

Viktor Brandon Leek

Lästid: 6 minuter

Löpande produktivitetsökning

Målsättningen med att ha en genomtänkt och tydlig visualisering i verksamheten är att de som arbetar i verksamheten ska ha bästa möjliga förutsättningar att göra sitt arbete så bra som möjligt, i linje med verksamhetens mål och riktlinjer. Det bör finnas en tydlig nedbrytning av de övergripande målen till varje avdelning och individ.

Nivån av tydlighet

För att vara säker på att rätt nivå av tydlighet har uppnåtts i visualiseringen, kan ni testa om en utomstående (helst helt extern, men kan även vara från en annan del av verksamheten) kan gå in i en valfri process och förstå hur den fungerar samt om det finns något som avviker från ett önskat läge.

Att identifiera avvikelser på olika plan

Det mest klassiska exemplet på visualisering är en översikt av dagens resultat i förhållande till målet – varje gång det finns ett gap mellan resultat och mål finns det en orsak, och genom att arbeta med de orsakerna kan ni kontinuerligt höja nivån. Visualisering kan dock presenteras på flera andra sätt; det kan vara en markering där något ska finnas, en instruktion för skillnad mellan godkänd och icke godkänd kvalitet, en arbetsbeskrivning, en uppmärkning av i vilket processteg en produkt befinner sig, och så vidare. Oavsett vilken typ av visualisering som används är syftet alltid att underlätta att identifiera avvikelser och därmed möjliggöra åtgärder.

”...varje gång det finns ett gap mellan resultat och mål finns det en orsak...”

Ökat engagemang

Om varje anställd i en verksamhet har möjlighet att direkt identifiera när något avviker och hur verksamheten mår för stunden, tenderar engagemanget att öka. Det är en ständigt närvarande uppmuntran till att försöka hitta lösningar för att stänga de gap som uppstår mellan befintligt och önskat läge, vilket är grunden i ständiga förbättringar. Toyota Lean Academy.

När varje anställd (och besökare) enkelt kan se de gap som uppstår mellan befintligt och önskat läge, upptäcks gapen tidigt och är där med små och enkla att lösa. När operatören upptäcker ett gap och kan stänga gapen och även lösa problemet med grundorsaken förbättras era nyckeltal och operatören känner ökad delaktighet och engagemang utifrån den positiva utvecklingen som visualiseras.

TIPS! Tänk på hur du använder dig av färger och symboler när du visualiserar. Rött och grönt har redan väletablerade signalvärden, och bör därför endast användas för att skicka just de avsedda signalerna.

Ladda ner guiden om löpande produktivitetsökning

Poplära artiklar