Nuläge och målbild: Lyckas med löpande produktivitetsökning, steg 1

Picture of Viktor Brandon Leek

Viktor Brandon Leek

Lästid: 5 minuter

Löpande produktivitetsökning

Att kontinuerligt utveckla sin produktion och produktivitet utan stora investeringar i ny teknologi är vad alla företag strävar efter. För att ha större chans att lyckas uppnå det målet anser vi att nedanstående grundförutsättningar ska finnas på plats, bland annat att du har kontroll över nuläget och att du har en tydlig och uppdelad målsättning med arbetet. Vi på Toyota är stolta över att vara källan för lean thinking och arbetar aktivt med Toyota Lean Academy och Lean- principer för att kunna ge verkligt värde till kundens verksamhet.

Nulägesanalys

För att kunna identifiera var dina flaskhalsar och svaga punkter finns, krävs att du genomför en nulägesanalys över din verksamhet. Analysen ska leda till att tydliga och konkreta förbättringsåtgärder hittas. Den blir även en utgångspunkt för framtida arbete, varför liknande analyser bör genomföras med jämna mellanrum för att följa utvecklingen. Att ibland INTE nå sina mål behöver nödvändigtvis inte vara ett problem.

TIPS! Kom ihåg att alltid dokumentera alla steg på vägen för att kunna se tillbaka på den utveckling som genomförts eftersom vi gärna glömmer de hinder vi har passerat.

Målbild

På Toyota arbetar vi alltid med offensivt satta målbilder i vår egen verksamhet; dels för att tvinga oss att tänka utanför ramarna och dels för att inte riskera att vi nöjer oss med ett halvbra resultat, men framför allt hjälper det oss att arbeta bort nya hinder i takt med att flaskhalsen flyttas. En offensiv målbild används för att få ut så mycket som möjligt av förändringsarbetet och uppnå så stor effekt som möjligt.  Att ibland inte nå sina mål behöver därför inte nödvändigtvis vara ett problem. Att däremot alltid nå sina mål innebär ofta att dessa är för lågt satta. 

 

Ladda ner guiden om löpande produktivitetsökning

Poplära artiklar