Koppla upp era truckar – för minskat miljöavtryck och bättre säkerhet

Picture of Stefan Elfqvist

Stefan Elfqvist

Lästid: 9 minuter

Logistik , Fleet management , I_Site

Vet du exakt hur många timmar som era truckar körs runt på lagret, eller hur mycket energi de förbrukar? Har du koll på hur lång tid de står stilla?

Det finns ett enkelt sätt att veta hur gaffeltruckarna mår och samtidigt göra dem effektivare, mer produktiva och säkrare: Anslut dem till I_Site!

Det är det bästa verktyget för att hålla reda på er maskinpark, hur truckarna fungerar och deras körtider. Med data från varje truck som underlag får ni en tydlig prestandaprofil som hjälper er att lokalisera problem. Informationen som samlas in blir ett stöd för att minimera stilleståndstid, förebygga driftproblem och minska såväl underhållskostnaderna som truckarnas koldioxidavtryck.

i_site uppkopplad truck. information på en surfplatta

Hjälp med att nå hållbarhetsmålen

Som tillverkare och leverantör av logistiklösningar strävar Toyota efter att ständigt förbättra energiprestandan i hela vårt produktutbud och möjliggöra för våra kunder att optimera driften och minska sin övergripande miljöpåverkan.

På Toyota tar vi ledningen i branschen genom att göra smarta truckar till standard - för att vi vill erbjuda truckar och verktyg för att driva en effektiv, resursbesparande verksamhet. Vi hjälper våra kunder att förbättra arbetsmiljö och säkerhet, minimera miljöpåverkan och gör det samtidigt möjligt för dem att arbeta mer effektivt. Oavsett omfattningen på verksamheten ger våra smarta trucklösningar fördelar både för stora koncerner och småföretag.

Sedan 2018 är alla Toyotas truckar för lagerhantering utrustade med inbyggd telematik som gör det enkelt att överblicka driften genom att samla in data från de anslutna truckarna till systemet I_Site.

Med stöd av I_Site för att administrera truckparken kan underhållsbehovet minimeras. Truckarnas prestanda och batterilivslängd kan optimeras, samtidigt som resurser frigörs och CO2-utsläppen minskar. I en tid när kraven skärp när det gäller hållbarhet och att kunna redovisa sitt hållbarhetsarbete är I_Site ett användbart verktyg för företag i arbetet med miljöstyrning, samhällsansvar och bolagsstyrning (ESG).

Utnyttja batterierna mer effektivt

Genom att koppla upp era gaffeltruckar kan ni automatiskt övervaka batteristatus och följa laddningscyklerna med I_Site. Med stöd av systemets batterihantering har det världsledande logistikföretaget Kuehne+Nagel Logistics lyckats att både sänka sina kostnader och minska miljöpåverkan. Analyser visade att företaget inte behövde så många tillgängliga reservbatterier. Med stöd av data från truckparken kunde antalet batterier minskas och batterirummet omorganiseras. 

De smarta övervakningsfunktionerna hos I_Site gör det också möjligt för att minimera avfallet i er verksamhet, höja den totala effektiviteten hos materialhanteringsutrustningen och förlänga hela truckparkens livslängd. Ni kan också följa truckarnas drifttid för att kunna schemalägga regelbundet underhåll till rätt tidpunkt, vilket minskar tid och kostnader för service.

Förbättra arbetsmiljö och säkerhet

Dagrofa Logistik – ett stort danskt logistikföretag – har utrustat sin truckpark med I_Site Explorer med fantastiska resultat. Skadefrekvensen hos truckarna sjönk från 14 % 2018 till 3,2 % 2021 och företaget förväntar sig att den trenden kommer att fortsätta.

Datainsamlingen har hjälpt till att förebygga skador och Dagrofa Logistik har upplevt betydligt färre skador på truckar, pallställ och portar – även dolda skador som tidigare inte registrerats. Reparationer sker nu snabbare, vilket också betyder att utrustningen håller längre.

Förpackningsföretaget Adara Pakkhaus i Finland har också uppnått förbättringar inom arbetsmiljö och säkerhet med hjälp av data om kollisioner som samlas in av I_Site. Dessa uppgifter har möjliggjort bättre övervakning av truckarna och ger besked om när det är aktuellt med förarutbildning.

Fördelar för alla verksamheter

Det är enkelt att komma igång med I_Site, oavsett om ni bara använder en truck eller har en stor maskinpark med gaffeltruckar på många anläggningar över hela världen.

Ni får tillgång till rätt information som ger fullständig kontroll över verksamheten och kan även arbeta på distans för att sätta in åtgärder direkt när och på den plats där behoven finns.

I_Site-systemet är ett kraftfullt verktyg som stödjer arbetet för ständiga förbättringar, att driva kulturförändringar och förbättra arbetsmiljö och säkerhet.

Kontakta oss för att ta reda på hur I_Site fleet management kan bli ett värdefullt verktyg i ert hållbarhetsarbete.

Läs mer om hur I_Site fungerar >>

Poplära artiklar