Effektiv hantering av truckar och förare med I_Site

Picture of Stefan Elfqvist

Stefan Elfqvist

Lästid: 11 minuter

Logistik , Fleet management , I_Site

Föraradministration är en viktig del i I_Site-systemet, med funktioner som ger överblick över förarna och deras behörigheter på individnivå. Det är möjligt att registrera arbetspass, förargrupper, maskinåtkomst, körtillstånd, inloggningsuppgifter och systemet erbjuder en rad verktyg för att hålla reda på förarnas aktiviteter och till stöd för administrativa uppgifter. Men varför föraradministration så viktigt i en logistikverksamhet?

Grundläggande för säkerheten

Precis som i många andra sammanhang är kommunikation nyckeln till att garantera förarnas säkerhet. Inom Fleet management handlar det om att ha koll på truckarna och deras rörelser, tillgängligheten och att göra ständiga förbättringar. En väl fungerande drift är beroende av effektiv och säker föraradministration.

Ni kan optimera resurserna genom att förarna allokeras till rätt maskiner och arbetsområden och att de får rätt uppgifter. God föraradministration kan på så vis bidra till bättre produktivitet. Att vidta rätt åtgärder efter krockar och vid underkända kontroller före körning av maskinen är också viktigt för att upprätthålla säkerheten.

Visual I_Site _Starter_NEW_Reflex

Föraradministration med I_Site

Säkrare körning ger en positiv påverkan både på kostnader och tillgänglig drifttid för truckarna. Föraradministration handlar i grunden om tre åtgärder som alla har betydelse för säkerheten:

  1. Se till att förarna är skyddade
  2. Ställ in behörigheterna för varje truck
  3. Ställ in personlig inloggning

I_Site från Toyota stödjer administrationen av körtillstånd genom att ange giltighetstider för varje tillstånd. Det hjälper er att hålla reda på utgångsdatum och ger god överblick över alla körtillstånd. En förare kommer inte åt att använda maskinen utan ett giltigt körtillstånd. Det går att få aviseringar när det är dags att förnya ett körtillstånd – en vecka, en månad eller tre månader i förväg.

I_Site hjälper er också att planera in repetitionsutbildning för förare och kan meddela när det är dags för enskilda medarbetare. Genom att den dagliga administrationen förenklas kan du spara mycket tid. Dessutom får du stöd i arbetet med att uppfylla aktuella regelverk.

Systemet ger er översikt över förarnas behörigheter till truckarna. Det går att tilldela maskiner till utvalda förare och förarna kommer bara åt att använda de maskiner som har tilldelats dem. Med I_Site kan du skapa unika förarprofiler säkrade med personliga koder för att säkerställa att bara utbildade och behöriga förare kan använda era truckar.

Som tillval finns smarta kort som ytterligare höjer säkerhetsnivån, då det krävs att föraren har ett smart kort för att starta trucken. Med båda alternativen förstärks ansvaret för säker körning, vilket också bidrar till lägre skadekostnader. Smarta kort är det bästa alternativet eftersom de är mindre benägna att delas mellan förare. Det kan också finnas möjlighet att använda era befintliga passerkort till anläggningen även för att starta truckarna, vilket gör kortet än mer personligt knutet till föraren.

Så blir systemet ett säkerhetsverktyg

Förardata är ett kraftfullt verktyg för att driva förändring på arbetsplatsen, med nya sätt att tänka, för att påverka förarbeteenden eller som stöd för att forma en kultur för hela ert arbetslag. Det kan hjälpa er att förbättra säkerheten på arbetsplatsen genom behörighetskontroll och säkerställa att kontroll före körning utförs innan arbetspasset påbörjas. I kombination med kollisionshantering ger det också underlag för att genomföra lämplig förarutbildning.

När du har lagt in uppgifter om förarna har du god överblick genom översiktsvyn för behörigheter. Här finns en komplett lista över alla förare, deras maskiners åtkomsträttigheter, PIN-koder eller smarta kort för inloggning samt information om körtillstånd. Menyn är lättillgänglig och ger möjlighet att söka efter all slags information.

I_Site låter dig ange förarprofiler med individuella inställningar för exempelvis hastighetsbegränsningar och behörigheter för arbetsledare att låsa eller låsa upp maskiner.

En plattform, många lösningar

Med I_Site kan du kan skapa olika förargrupper för att följa upp aktiviteter kopplade till en viss del av anläggningen eller ett skiftlag. Genom att skapa förargrupper blir det möjligt att studera aktiviteter på gruppnivå och inte bara individuellt för varje förare. Du kan få nyckeltal för gruppen relaterade till utnyttjande, kollisioner och kontroller före körning.

Genom förardisplayen som används vid kontroll före körning kan även tvåvägsmeddelanden skickas genom I_Site. Du kan snabbt få ut alla slags meddelanden till era förare från webbportalen till displayen. Föraren kan i sin tur kan skicka förinställda meddelanden (om oljeläckor, skadat gods, etc.) till sin arbetsledare från displayen på trucken. Detta är en praktisk funktion särskilt på stora eller bullriga arbetsplatser.

Föraruppgifterna är nödvändiga för att ha kontroll över den dagliga driften. Utan dessa blir det svårt att upptäcka och åtgärda grundorsakerna bakom osäker körning eller bristande uppmärksamhet på truckarnas skick, och säkerheten på arbetsplatsen riskeras.

Utnyttjandefunktionen i I_Site kan hjälpa er till optimal resursanvändning. Den ger stöd för att effektivt planera driften över flera skift för att få ut det mesta av truckparken och arbetslagen, med kostnadsbesparingar som resultat.

Se vårt webinarium som visar hur ni kan bevaka status för körtillstånd för att kunna agera proaktivt och öka säkerheten kring förarna.

God föraradministration kan förbättra säkerheten i verksamheten. Ta reda på mer om vad vår fleet management-lösning har att erbjuda ditt företag.

Läs mer om I_Site här! >>>

Poplära artiklar