Dela upp lagret med hjälp av zonindelning

Picture of Niklas Johansson

Niklas Johansson

Lästid: 5 minuter

Logistik , Lagerutformning

Genom zonindelning delas lagret upp i angivna ytor för att säkerställa att exempelvis de mest frekventa artiklarna placeras mest tillgängligt, eller att en viss kategori artiklar som hanteras på ett visst sätt placeras vid en viss yta.

lagerlokal zonindelning

Zonindelning

Zonindelning av lagerytan görs i relation till vilka artikelkategorier som definierats, och kan alltså göras utifrån olika parametrar, såsom hantering eller tillgänglighet och närhet till in -eller utleveransyta, men också artikeltyp, artikelns fysiska egenskaper eller kund.

Nedan bilder visar lager indelat i zoner:

Zon_ABCZon_ABC_1

Behöver du hjälp med lagerutformning? Läs mer om vårt erbjudande här: Operational Excellence

Utöver möjlig zonindelning finns ett antal andra vanliga principer för placering av artiklar, inom hela eller vissa delar/zoner av lagret att ta ställning till:

Fast eller flytande placering

  • Fast - Produkten placeras på reserverad plats, vilket ger en enkelhet i hantering men kräver mer lagerutrymme.
  • Flytande - Produkten placeras där plats finns, vilket gör att lagerytan nyttjas i högre utsträckning men kräver större organiseringsarbete.
  • Kombination av fast och flytande - T.ex. fast lagerplacering för plockplatser och flytande för buffertlager.

 

Produktroteringsprincipen

  • FIFO (First in - First out)
  • LIFO (Last in - First out)

 

Familjegruppsprincipen

Produkter med liknande egenskaper, som t.ex gemensam lagringsmetod eller lastbärare, placeras nära varandra.

 

Plockpositionsprincipen

Plockpositionsprincipen innebär att artiklar som ofta plockas i samma order, eller ofta beställs av samma kund, lagerhålls nära varandra.

 

Läs mer om lagerutformning - ladda ner dokumentet här

Poplära artiklar