Därför är det viktigt att ha koll på truckar som krockar

Picture of Stefan Elfqvist

Stefan Elfqvist

Lästid: 11 minuter

Logistik , Fleet management , I_Site

För att driva en effektiv logistikverksamhet är det en förutsättning att hålla skadekostnaderna under kontroll, både när det gäller truckarna och relaterade skador på gods och på anläggningen. Men var kan vi finna orsakerna till kollisioner, vilka förare är inblandade och exakt vad säger den senaste servicerapporten? Med uppkopplade truckar får ni rätt förutsättningar för att övervaka maskinparken, vilket i sin tur möjliggör en säkrare och mer kostnadseffektiv drift. Här förklarar vi varför det är så viktigt att kartlägga stötar och kollisioner.

Säkerheten främst

Gaffeltruckar som används felaktigt orsakar ökade servicekostnader och krockskador leder till reparationskostnader och oplanerade, kostsamma avbrott. Med ett system som registrerar stötar och kollisioner får ni verktyg för att motverka detta, både när en skada inträffar och för att sätta in förebyggande åtgärder.

I_Site-systemet tar in data från de anslutna truckarna för att mäta, analysera och förbättra driften. Från grundläggande information om hela maskinparken till en komplett översikt som visar hur varje truck presterar. Med I_Site Explorer kan du spåra kollisioner med hjälp av sensorer på truckarna och ta fram rapporter som ger användbara insikter för att vidta rätt åtgärder.

Kollisionshantering ger överblick över alla registrerade stötar och kollisioner, när de inträffade, hur allvarliga de var, vem som körde och med vilken hastighet. Att förstå vad som orsakat en kollision kan hjälpa er att minska antalet allvarliga incidenter och skador på människor och gods. Det kan ses som ett system för att förebygga olyckor.

Banner_I_Site_ReflexFY22

Direkt rapportering av kollisioner

I_Site har en rapporteringsfunktion kopplad till truckarnas sensorer där du kan ange tre nivåer för stötar/kollisioner med hög, medelhög respektive låg påverkan:

  • Låga stötar kan exempelvis uppstå genom ojämnheter eller skador på golvet
  • Som medelhöga stötar räknas smärre kollisioner med gods eller infrastruktur.
  • Stötar på hög nivå är de allvarligaste och ska ägnas störst uppmärksamhet då det kan handla om krockar som orsakar personskador.

Tröskelvärdena för de tre nivåerna går att ställa in och anpassa till era förutsättningar.

I_Site ger ett aktivt stöd till säkerhet under körning. I händelse av kollision kan systemet aktivera en spärr så att trucken sätts i krypkörningsläge. Arbetsledaren får då direkt ett meddelande via e-post eller som en varning i I_Site-appen. Det är bara behörig personal som kan återställa maskinen så att den kan köras med full hastighet igen. I_Site noterar då också vem som har återställt maskinen.

Använd informationen för att välja rätt åtgärd

I_Site kan visa hur ofta en viss maskin eller förare har varit inblandad i kollisioner. Systemet gör det möjligt att dela in era resurser i olika maskin- och förargrupper. Det är ett bra sätt för att få veta om kollisionerna hänger samman med en viss grupp maskiner eller förare. Du kan till exempel se vilket arbetslag som haft flest kollisioner och kan behöva kompletterande förarutbildning. Kollisioner kan också visas kopplat till enskilda förare. Systemet kan också visa om gafflarna varit i lyftläge vid en kollision och hastigheten som maskinen höll för tillfället. Denna information hjälper er att bättre bedöma var förarutbildning behövs och hur den ska utformas.

Se vårt webinarium om hur ni kan förebygga kollisioner med gaffeltruckar för att öka säkerheten och minska skadorna.

TMHE_Banner_cost_saving_2

Kollisioner kan också ge en indikation på säkerhetsbrister i området där arbetet utförs eller att arbetslaget har för mycket att göra. Att anpassa arbetsplatsens utformning kan vara en bra åtgärd för att förebygga olyckor och skydda omgivande infrastruktur. Med positioneringstjänsten i I_Site får ni exakt koll på de platser där kollisioner har skett. Den ger också information om hur allvarliga kollisionerna är samt vilka maskiner och förare som varit inblandade.

Med I_Site kan du läsa av trender för kollisioner på kort och lång sikt och exempelvis se vilka dagar då de flesta krockar inträffar. Med stöd av denna information kan ni sedan sätta in lämpliga åtgärder, som att minska arbetsbelastningen under hektiska perioder, i syfte att skapa en säkrare arbetsmiljö.

Förebygg krockar för ökad säkerhet och färre skador

Det går att komma långt redan genom att ägna tio minuter om dagen för att studera kollisioner och reda ut omständigheterna kring stötar eller krockar. Med I_Site kan ni gå till botten med de bakomliggande orsakerna och får hjälp med att sätta in rätt åtgärder: kommunicera med förarna för att öka medvetenheten om kollisioner, mäta nyckeltal för att minska antalet incidenter och skadekostnader, erbjuda effektiv förarutbildning, se över arbetsscheman, ändra utformningen av arbetsplatsen, med mera.

I_Site har också en funktion till stöd för kontroll före körning där föraren utför en anpassad säkerhetskontroll innan trucken startas. Dessa kontroller hjälper till att förebygga incidenter som orsakas av kända maskinfel. Genom att ta trucken ur drift i tid kan ni på så vis undvika allvarligare skador.

Genom att ägna lite tid varje dag åt kollisioner kan ni skapa en säkrare arbetsmiljö. I_Site Explorer kan hjälpa er att minska risken för skador, med lägre skadekostnader som resultat.

Hör av dig så bokar vi in ett teamsmöte så kan vi berätta mer hur I_Site fungerar >>>

Poplära artiklar