Bättre truckekonomi, del 2: Smarta sätt att minska skadekostnaderna

Picture of Stefan Elfqvist

Stefan Elfqvist

Lästid: 8 minuter

Fleet management , I_Site

Vår serie om bättre truckekonomi började med goda råd om batterihantering. Här i nästa del tittar vi närmare på olika sätt att begränsa och minska sina skadekostnader.

Skadekostnader svarar typiskt för mellan 5 och 15 procent av hela driftkostnaden för en truckpark. Men det är mycket större värden som står på spel, då det till varje krona för en skadad truck även kan läggas så mycket som 10 kronor för skador på gods eller infrastrukturen.

Det ger ännu större skäl att göra något åt skadekostnaderna. Tjänsten I_Site Explorer tillför effektiva verktyg för att analysera maskinparken och underlag till smarta åtgärder som förebygger skador.

Koll på krockar

Krockar och felaktig användning av gaffeltruckar leder inte bara till dyra reparationer och skador på gods och anläggningar. Det kan också orsaka kostsamma stopp i produktionen.

Som ansvarig för maskinparken kan det vara svårt att få fram all väsentlig information om skador på truckarna: var skadan uppstått, vilka förare som varit inblandade och vad som noterats i det senaste serviceprotokollet.

Här kommer I_Site Explorer med en lösning som gör er uppmärksamma på varje krock. Med hjälp av sensorer på trucken kan systemet skapa en krockrapport som visar kollisionens omfattning och var på trucken den inträffat – i fronten, baktill, eller på sidan. Den kan också visa platsen där kollisionen inträffat. Det är just sådan information som kan ge vägledning till lämplig åtgärd – exempelvis om en del av lokalerna bör disponeras om av säkerhetsskäl eller om kompletterande förarutbildning behövs.

I kombination med truckens servicehistorik ger I_Site möjlighet att kartlägga de vanligaste orsakerna till skador på maskiner, gods, pallställ och byggnader. Dessa insikter kan sedan leda er till rätt åtgärder för att undvika reparationer, göra driften säkrare och få en mer kostnadseffektiv hantering av truckparken.

toyota-approved-used-truck inspektion

Bättre att förebygga skada än att reparera

I_Site Explorer har en funktion för säkerhetskontroll före start, där truckföraren uppmanas att genomföra en anpassad säkerhetskontroll innan trucken startas. Dessa kontroller hjälper till att förebygga incidenter och därmed undvika oförutsedda kostnader. Att ställa några enkla frågor som “Är gafflarna i gott skick?” och “Fungerar bromsarna som de ska?” kan ge konkret resultat i form av mer pålitlig drift.

Vet ni vem som körde trucken?

Möjligheten att se vilken förare som kör vilken truck bidrar till ett bättre förarbeteende. Resultatet blir inte bara lägre skadekostnader utan också en säkrare arbetsmiljö för förarna. Flera alternativ finns för behörighetskontroll som säkerställer att en truck bara kan startas av förare med giltigt körtillstånd och rätt utbildning för den aktuella modellen. Genom att förhindra obehörig användning av truckar kan skadekostnaderna minskas.

Att regelbundet granska skador där truckar är inblandade och analysera orsakerna är en god vana som snabbt kan ge resultat i form av lägre driftskostnader för truckparken.

Poplära artiklar