I_Site Explorer, en integrerad del i ert Systematiska arbetsmiljöarbete

Picture of Stefan Elfqvist

Stefan Elfqvist

Lästid: 11 minuter

Fleet management , I_Site

Att ha kontroll på olyckor och tillbud bör vara viktigt för alla företag, oavsett om det är truckskador, godsskador eller skador på inredningen. Men vad orsakar dessa tillbud/skador, vilka truckar och operatörer är inblandade och vad säger den senaste servicerapporten? Med uppkopplade truckar får du hjälp att få kontroll på din truckflotta, vilket i sin tur leder er till att skapa en säkrare och mer kostnadseffektiv verksamhet. Upptäck hur I_Site Explorer kan hjälpa dig att få bättre kontroll.

 

171129-436-2-print

 

Mindre kostnader

Felaktig användning av truckar kommer att resultera i extra kostnader. Skador orsakade av truckar kommer att öka reparationskostnaderna och leda till oönskade stillestånd. I_Site Explorer hjälper dig att agera, inte bara reaktivt utan också proaktivt.

Från grundläggande information om din truckflotta till en fullständig prestandaöversikt, I_Site Explorer är ett verktyg för att analysera Online data från dina Toyotatruckar. Du kan mäta, analysera och maximera dina uppkopplade maskiner. I_Site Explorer hjälper dig att spåra påkörningar tack vare sensorer i truckarna och du kan ta ut flera rapporterna som hjälper dig att hitta användbara data för att vidta rätt åtgärd.

I_Site Explorer ger dig en överblick över registrerade krockar, när de inträffade, hur allvarliga de var, vem som körde och i vilken hastighet. Att förstå vad som orsakade incidenten kan hjälpa dig att minska allvarliga tillbud, krockar, skador. Se det som ett verktyg till ert Systematiska arbetsmiljöarbete för att undvika allvarliga olyckor.

Analys av krockar

I rapporterna som du kan plocka ut ur I_Site kan du exempelvis analyser olika krocknivåer, hög, medel och låga krockar:

  • Låga krockar kan bero på ojämnt golv
  • Krockar mot varor eller inredning skulle räknas som medelstora incidenter
  • Höga krockar påkörning av pallställ, portar, andra truckar bör utredas.

Standardinställningar för de olika krocknivåerna (tröskelvärdena) kan anpassas.

I händelse av en hög kollision kan du ställa in så dina truckar går ned i kryphastighet. Arbetsledaren eller teamledaren får omedelbart ett meddelande via e-post eller en varning i mobilappen. Tillbudsrapporten kan med fördel skrivas direkt i mobilappen. Maskinen kommer endast att kunna köra med full hastighet igen efter att den har återställts av auktoriserad personal. I_Site kan också se vem som har låst upp maskinen från kryphastighet samt vem som skrivit tillbudsrapporten.

Banner_I_Site_ReflexFY22

Analysera informationen innan du vidtar lämpliga åtgärder

I_Site ger information om hur ofta incidenter inträffar för varje maskin och förare. Den låter dig till och med gruppera din truckflotta i olika maskin- och förargrupper. Detta är ett bra sätt att förstå om incidenter relaterar till en viss grupp av truckar eller förare. Det låter dig ta reda på vilken grupp av förare som orsakar mest krockar och därför kan behöva extra förarutbildning. Krockar relaterade till varje enskild förare kan också visas. Detta kan hjälpa dig att förstå vilken förarutbildning som behövs. Du kan till exempel se om gafflarna var i lyftläge vid kollisionstillfället eller se vilken hastighet trucken hade vid kollisionstillfället. Baserat på denna information kan du bättre uppskatta vilken nivå av förarutbildning som krävs.

Det kan också vara en indikation på att området där gruppen arbetar inte är tillräckligt säkert eller att teamet har för mycket att göra. Ändringar av arbetsplatsens layout kan vara en bra åtgärd att vidta för att förhindra olyckor att inträffa och för att skydda omgivande inredning. Med positioneringstjänsten i I_Site kan du övervaka koordinaterna där krockar inträffar. Information om hur allvarliga påkörningarna är och vilka maskiner och förare som var inblandade finns också.

I_Site övervakar effekttrender och rapporterar om vilka dagar som påverkar mestadels. Baserat på denna information kan du vidta åtgärder i enlighet med detta, för att minska arbetsbelastningen under hektiska dagar, med syftet att skapa en säkrare miljö.

Minimera påverkan för att öka säkerheten och minska skadorna

Genom att ägna 10 minuter om dagen till att arbeta med effekthantering för att ta reda på var krockar eller andra incidenter inträffar kan du få reda på grundorsaken, kommunicera med dina förare för att uppmärksamma dem på detta och sätta upp relevanta KPI:er för att minska antalet incidenter och sikta på noll kollisioner och skadekostnader. Du kan också boka in förarutbildning, schemalägga arbetstider, göra layoutändringar, etc.

Dessutom uppmanar funktionen för säkerhetskontroll före användning, dina truckförare att utföra en skräddarsydd säkerhetskontroll innan trucken startas. Säkerhetskontrollen hjälper till att förhindra incidenter relaterade till befintliga maskinfel och för att undvika extra underhållskostnader.

Avslutningsvis, genom att spendera några minuter om dagen för analysera I_Site data kommer du att skapa en säkrare arbetsmiljö. I_Site Explorer kan hjälpa dig att minska risken för skador och få mindre skadekostnader som ett resultat.


Ladda ner Fleet Management guiden

 

Poplära artiklar